rbs.gr | Στην καρδιά των ημερήσιων συναλλαγών, για επιχειρήσεις λιανικής & εστίασης

Search
Close this search box.

Υποστήριξη

Οι περισσότεροι από 300 πιστοποιημένοι συνεργάτες της RBS που καλύπτουν το σύνολο της ελληνικής επικράτειας, νησιωτικής και ηπειρωτικής, καθώς και το άρτια επανδρωμένο και καταρτισμένο τμήμα τεχνικής υποστήριξης της RBS, είναι στη διάθεση κάθε επαγγελματία χρήστη των προϊόντων της, προκειμένου να προσφέρουν προς αυτούς με τρόπο φιλικό και έγκυρο κάθε δυνατή υποστήριξη. 

Η RBS για κάθε ομάδα προϊόντων της ή και υπηρεσιών της έχει διαθέσιμα  οικονομικά “πακέτα” υποστήριξης προκειμένου να παρέχει συνεχή και αδιάλειπτη υποστήριξη σε κάθε πελάτη ή συνεργάτη της.

Πακέτο ετήσιας υποστήριξης

Service Pack 1
Εκπαίδευση, παραμετροποίηση & υποστήριξη

  • μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας
  • μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας
  • μέσω άλλων ευέλικτων υπηρεσιών με τη χρήση του Ίντερνετ
  • ή ακόμα και μέσω φυσικής παρουσίας στις εγκαταστάσεις του πελάτη, εφόσον αυτό καλύπτεται από το συγκεκριμένο “πακέτο” υποστήριξης.

Συχνές ερωτήσεις

Τι είναι η Ηλεκτρονική Τιμολόγηση

Είναι η έκδοση παραστατικών με ηλεκτρονικά μέσα και η δυνατότητα αποστολής τους σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω του διαδικτύου, στον αποδέκτη τους ή και στις φορολογικές αρχές όπου αυτό επιβάλλεται.

Τι είναι η πλατφόρμα myDATA

Ως “Ψηφιακή πλατφόρμα myDATA” νοείται η ψηφιακή πλατφόρμα που έχει δημιουργήσει και λειτουργεί η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε) προκειμένου οι υπόχρεες οντότητες να έχουν πρόσβαση, μέσω συγκεκριμένου διαδικτυακού τόπου και να διαβιβάζουν τα φορολογικού ενδιαφέροντος δεδομένα τους όπως, συνοπτικά ή και αναλυτικά, το σύνολο των συναλλαγών εσόδων- εξόδων τους, σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, ώστε να είναι δυνατή η πλήρης απεικόνιση του συνολικού λογιστικού αποτελέσματος της επιχειρηματικής τους λειτουργείας.

Πιο συγκεκριμένα στην πλατφόρμα myDATA διαβιβάζονται μέσω τυποποιημένης για κάθε περίπτωση φόρμας:

-η Σύνοψη των Παραστατικών εσόδων/ εξόδων των Επιχειρήσεων που περιλαμβάνει τα υποχρεωτικά στοιχεία των κάθε είδους παραστατικών χωρίς να περιλαμβάνεται η αναλυτική περιγραφή του κάθε είδους παρά μόνο ο χαρακτηρισμός τους ως π.χ. εμπόρευμα, προϊόν, υπηρεσία κ.λπ. .

-οι Λογιστικές Εγγραφές Τακτοποίησης για τον προσδιορισμό του λογιστικού και του φορολογικού αποτελέσματος κάθε απαιτούμενης χρονικής περιόδου καθώς και έτους.

Για κάθε ορθή και έγκυρη καταχώρηση στην πλατφόρμα myDATA χορηγείται και επιστρέφεται ένας Μοναδικός Αριθμός καταχώρησης (Μ.ΑΡ.Κ.)” ο οποίος είναι εκείνος που επιβεβαιώνει την αυθεντικότητα και ακεραιότητα του φορολογικού στοιχείου που διαβιβάστηκε.

Ο τρόπος με τον οποίο διαβιβάζονται στην πλατφόρμα myDATA τα στοιχεία που εκδίδονται από την υπόχρεη οντότητα είναι:

Αποδείξεις λιανικής

α) Μέσω ΦΗΜ (Ταμειακή Μηχανή, ΕΑΦΔΣΣ, ΑΔΗΜΕ) οι οποίες οφείλουν να είναι συνδεδεμένες με ειδική πληροφορική υποδομή της Α.Α.Δ.Ε (ΠΣ ΦΗΜ) στην οποία και αποστέλλουν τις συνόψεις των αποδείξεων, η οποία στη συνέχεια αναλαμβάνει την αποστολή των δεδομένων αυτών στο myDATA

β) Μέσω Πιστοποιημένων Παρόχων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων (Υ.ΠΑ.Η.Ε.Σ)

Τιμολόγια πώλησης αγαθών και Παροχής Υπηρεσιών/Αποδείξεις Παροχής Υπηρεσιών

α) Μέσω Πιστοποιημένων Παρόχων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων (Υ.ΠΑ.Η.Ε.Σ)

β) Μέσω κατάλληλων εμπορικών προγραμμάτων λογισμικού στα οποία έχει υλοποιηθεί η δυνατότητα επικοινωνίας με την πλατφόρμα myDATA μέσω της κατάλληλης διεπαφής

γ) Για τις οντότητες που έχουν έως 50.000 € ακαθάριστα έσοδα και τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα ή όσοι εκδίδουν έως 50 τιμολόγια ανεξαρτήτως τηρούμενου λογιστικού συστήματος (Α.1138/2020) μέσω εφαρμογής της Α.Α.Δ.Ε και η οποία παρέχει κατάλληλη φόρμα καταχώρηση του παραστατικού.

Σημείωση

Σε περίπτωση επιλογής Πιστοποιημένου Παρόχου Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων (Υ.ΠΑ.Η.Ε.Σ), και προκειμένου η επιχείρηση να τύχει των παρεχόμενων ευεργετημάτων χάριν της επιλογής αυτής, το σύνολο των παραστατικών (χονδρικής/Λιανικής), πρέπει να μεταβιβάζονται μέσω του Παρόχου, οπότε και δεν υπάρχει ή υποχρέωση αλλά ούτε και η δυνατότητα χρήσης ΦΗΜ.

Hλεκτρονική Τιμολόγηση Edasys στο cloud

Η λύση ηλεκτρονικής τιμολόγησης Edasys είναι εξολοκλήρου βασισμένη στο cloud. Τα πλεονεκτήματα, είναι πολλά και σημαντικά ειδικά για τις επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες που δεν έχουν μηχανογραφική υποδομή.

Το Edasys ως cloud λύση, δεν απαιτεί αρχική επένδυση κάτι ιδιαίτερα σημαντικό για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες.

Επιπλέον, προσφέρει μεγάλη ευκολία χρήσης καθώς ο επαγγελματίας δεν χρειάζεται να ασχολείται ούτε με τη διαδικασία, ούτε με την ασφάλεια, αφού την διαβίβαση των στοιχείων στο myDATA την αναλαμβάνει το EDASYS, σε πραγματικό χρόνο, αυτόματα και με ασφάλεια.

Πως επηρεάζει το κόστος η ηλεκτρονική τιμολόγηση ;

Η ηλεκτρονική τιμολόγηση έχει μια σαφή και άμεση επίπτωση στη μείωση του λειτουργικού κόστους που προκύπτει λόγω των χειρόγραφων  καταχωρήσεων που απαιτούν ανθρωποώρες, εκτυπώσεις, αποστολές κ.λπ.

Ίσως ακόμα πιο σημαντικό είναι το όφελος για μικρές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες καθόσον η απελευθέρωση πολύτιμου χρόνου από μη παραγωγικές εργασίες δίνει χρόνο σε πιο παραγωγικές δραστηριότητες.

Το Edasys βάζει τέλος στο χαρτοβασίλειο ...

Η ψηφιοποίηση παραστατικών με το Edasys βάζει τέλος στο χαρτοβασίλειο γεγονός που σημαίνει τέλος σε χαρτί, μελάνια, εκτυπωτές, ντοσιέ και χαμένες ώρες επικοινωνίας για επαναποστολή  χαμένων παραστατικών. Τα ηλεκτρονικά τιμολόγια αποθηκεύονται με ασφάλεια στο cloud, επιτρέποντας την αναζήτησή τους τόσο από τον εκδότη, όσο και από τον πελάτη, όντας διαθέσιμα οποιαδήποτε στιγμή και από οποιαδήποτε συσκευή.

Εκπλήρωση myDATA

Με την λειτουργία  Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης του EDASYS, συμμορφώνεστε με την σχετική υποχρέωση της πρόσφατης φορολογικής νομοθεσίας και ταυτόχρονα συναλλάσσεστε  με ασφάλεια, αξιοπιστία και ταχύτητα.

Η cloud εφαρμογή λογισμικού  Edasys εκδίδει ηλεκτρονικά τιμολόγια, ελέγχει, σημαίνει και αυθεντικοποιεί κάθε συναλλαγή σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της ΑΑΔΕ.

Με τον τρόπο αυτό, σας  δίνει τη δυνατότητα να αποστέλλετε πιστοποιημένα ηλεκτρονικά παραστατικά στους πελάτες σας τη στιγμή ακριβώς της έκδοσής τους, ενημερώνοντας αυτόματα και τα Ηλεκτρονικά Βιβλία της ΑΑΔΕ

Πoια συνδρομή είναι κατάλληλη για εμένα ;

Τα κριτήρια επιλογής σχετίζονται με το αντικείμενο δραστηριότητας σας και το είδος των παραστατικών που χρησιμοποιείτε.

Α. Εμπορικές επιχειρήσεις Λιανικής ή Χονδρικής/Λιανικής που εκδίδουν ή όχι παραστατικά παροχής υπηρεσιών

Επιλέγετε την συνδρομή Edasys Advanced η οποία καλύπτει όλων των κατηγοριών τα παραστατικά (τιμολόγια πώλησης αγαθών και παροχής υπηρεσιών αποδείξεις λιανικής))

Β. Εμπορικές επιχειρήσεις κυρίως Λιανικής που εκδίδουν περιστασιακά τιμολόγια χονδρικής και διαθέτουν σε λειτουργία Φορολογική Ταμειακή Μηχανή RBS .

Επιλέγετε την συνδρομή EDASYS ECR η οποία καλύπτει απόλυτα τις ανάγκες έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων αλλά ταυτόχρονα παρέχει λεπτομερή απεικόνιση όλων των συναλλαγών που διενεργήθηκαν μέσω της Ταμειακής Μηχανής.

Γ. Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και ελεύθερους επαγγελματίες

Επιλέγετε την συνδρομή Edasys Pro

Εχω ήδη ταμειακή μηχανή RBS, υπάρχει για εμένα μια πιο απλή και οικονομική λύση ;

Ναι υπάρχει ! περισσότερα εδώ 

Πως μπορώ να ενεργοποιήσω την συνδρομή που με ενδιαφέρει ;

H διαδικασία είναι εξαιρετικά απλή, σε συνεννόηση με ενα συνεργάτη RBS, αφού έχετε επιλέξει την κατάλληλη για εσάς εφαρμογή, στην επιλογή «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση», εισάγετε σε ειδική σελίδα, τα στοιχεία της επιχείρησής σας, τα στοιχεία του Συνεργάτη- Τεχνικού ή Μηχανογράφου σας και τα στοιχεία του λογιστή σας.

Με την αγορά μιας ετήσιας συνδρομής η εφαρμογή EDASYS ενεργοποιείται, γίνεται η εκπαίδευση σας και ξεκινάτε..

Στην 1η ενεργοποίηση θα σας δώσουμε ενα μήνα επιπλέον (13 μήνες) για να έχετε την άνεση χρόνου να εξοικειωθείτε με την υπηρεσία, στη συνέχεια η ανανέωση θα είναι ετήσια (12 μήνες)

Φόρμα ενδιαφέροντος

Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
  • Χαρακτηριστικά
Click outside to hide the comparison bar
Σύγκριση