ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΑΜΕΙΟΥ

Τα προϊόντα RBS λειτουργούν σε διασύνδεση με τα προϊόντα των παρακάτω κατασκευαστών

ALTEC – UNISOFT

CSA (FARMAKON)

DATA COMMUNICATION

e_LINK

EPSILON NET 

IQOM

JUICYBAR

KIOSK MANAGER

MEDICINA ΛΑΔΑΣ ΣΤ. (MEDIWIN)

MEGASOFT

QUALISYS

SINGULARLOGIC

SOFTONE TECHNOLOGIES

SOFTWARE I-KIOSK

SOLVI A.E – KIOSK MANAGER

SYNOLO BUSINESS

TWINSOFT

ΤΕΣΑΕ

Τα νέα ταμειακά συστήματα της RBS διασυνδέονται με την Ελληνική εφαρμογή επιτήρησης CleverEye της Connecting Line Α.Ε.