ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ RBS

H στρατηγική για το δίκτυο συνεργατών RBS, εστιάζει στην ανάπτυξη ενός εξειδικευμένου “δικτύου συνεργατών προστιθέμενης αξίας”, με μεγάλη επάρκεια τεχνογνωσίας στην αγορά της λιανικής.

Στόχος μας είναι η κατάκτηση ηγετικής θέσης στην Ελληνική αγορά και αυτό θέλουμε να το πετύχουμε με τους καλύτερους!

Σε αυτό το πνεύμα δίνουμε μεγάλη βαρύτητα στην υψηλού επιπέδου τεχνογνωσία που συνδυάζει, την βαθιά τεχνική γνώση, με την εμπορική γνώση αλλά και την τεχνογνωσία εφαρμογής σύγχρονων εμπορικών τεχνικών στο λιανεμπόριο.