Αναβαθμίσεις ΦΗΜ & DRIVERS Σύμφωνα με ΠΟΛ.1195/2018

Αγαπητοί Συνεργάτες,

Όπως ασφαλώς θα γνωρίζετε, σύμφωνα με τις ΠΟΛ.1166/18 &1167/18 και πρόσφατα με την ΠΟΛ.1195/18, προέκυψε η ανάγκη αναβάθμισης των Φορολογικών Ταμειακών Μηχανών, των ΑΔΗΜΕ, των Μηχανισμών Σήμανσης Στοιχείων (ΕΑΦΔΣΣ) καθώς και του λογισμικού συνεργασίας των τελευταίων με τις εμπορικές εφαρμογές (Driver A & B).

Κατόπιν αυτού σας ενημερώνουμε ως εξής:

1.    Από 08/11/2018,

α) όλα τα φορολογικά συστήματα της εταιρείας μας, θα παραδίδονται στους συνεργάτες μας με αναβαθμισμένο λογισμικό, σύμφωνα με τις ως άνω ΠΟΛ.

(κάποια εξ αυτών παραδίδονται ήδη αναβαθμισμένα από την προηγούμενη εβδομάδα).

β) θα είναι διαθέσιμες οι αναβαθμίσεις για όλα τα φορολογικά συστήματα που έχει διαθέσει έως σήμερα η RBS και είναι σύμφωνα με τις ΠΟΛ.1220 & 1221 (νέων προδιαγραφών).

2.   Οι αναβαθμίσεις για όλες τις ΕΑΦΔΣΣ και το Driver A & B δεν χρεώνονται.

3.  Οι αναβαθμίσεις για όλες τις ταμειακές μηχανές που διατέθηκαν μετά την δημοσίευση των ΠΟΛ.1166 &1167 (24/08/2018) επίσης δεν χρεώνονται.

4.  Για τις αναβαθμίσεις των ταμειακών μηχανών που διατέθηκαν πριν την ως άνω ημερομηνία, θα υπάρξει μικρή χρέωση, εφόσον μετά την αναβάθμιση, ο πελάτης σας επιλέξει να ενεργοποιήσει και την λειτουργία συγχρονισμού της ώρας του φορολογικού συστήματος με το server της ΓΓΠΣ.

Περισσότερες πληροφορίες για τις απαιτήσεις των ΠΟΛ, οδηγίες για την εγκατάσταση στο φορολογικό σύστημα του URL & AES Key (κλειδάριθμος κρυπτογράφησης) καθώς και οδηγίες αναβάθμισης του firmware των Ταμειακών Μηχανών, των ΕΑΦΔΣΣ και του Driver A, θα βρείτε παρακάτω.
DOWNLOADS
Οδηγίες αναβάθμισης ταμειακών μηχανών Download Οδηγίες αναβάθμισης RBS 101 NET Download
Οδηγίες σύνδεσης ταμειακών μηχανών με το server της ΓΓΠΣ Download Οδηγίες παραμετροποίησης driver τύπου Α (RBS Signer) για αποστολή στο server της ΓΓΠΣ Download
Διευκρινίσεις σχετικά με τα καύσιμα και την ΠΟΛ. 1195/2018 Download Διευκρινίσεις για τα αρχεία e.txt που παράγει το ΕΑΦΔΣΣ RBS 101 NET Download
Οδηγίες για την έκδοση του κλειδαρίθμου (AES key) από την ΑΑΔΕ Download ΠΟΛ 1195/2018 Download
Νέα έκδοση DevLink v1.16 Download Νέα έκδοση RBS Signer v5.00 37 (Driver Τύπου Α) Download