ΠΟΛ. 1166 Τεχνικές προδιαγραφές πρωτοκόλλου επικοινωνίας και κρυπτογράφησης

Αριθμ. ΠΟΛ. 1166

Τεχνικές προδιαγραφές πρωτοκόλλου επικοινωνίας και κρυπτογράφησης για την διαβίβαση δεδομένων στο πληροφοριακό σύστημα των ΦΗΜ.

Μπορείτε να κατεβάσετε την ΠΟΛ 1166 σε αρχείο .pdf