Μείωση συντελεστών ΦΠΑ από τις 20.05.19

Σύμφωνα με το άρθρο 121 του ν. 4611/2019 (ΦΕΚ Α’ 73/17-05-2019) «Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους ΟΤΑ α’ βαθμού, Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και άλλες διατάξεις», τροποποιήθηκε το Παράρτημα ΙΙΙ του Κ.Φ.Π.Α. (ν.2859/2000) το οποίο θα ισχύσει από τη Δευτέρα 20 Μαΐου 2019.

Έτσι, από την παραπάνω ημερομηνία, θα ισχύσει η μείωση του συντελεστή Φ.Π.Α.:

– Από το 24% στο 13% σε βασικά είδη διατροφής

– Από το 24% στο 13% στην εστίαση με εξαίρεση τη διάθεση αλκοολούχων και μη αλκοολούχων ποτών, χυμών και ροφημάτων

– Από το 13% στο 6% στην ηλεκτρική ενέργεια, το φυσικό αέριο και την τηλεθέρμανση

Για να δείτε αναλυτικά το ΦΕΚ Α’ 73/17-05-2019 (Άρθρο 121, Αντικατάσταση του Παραρτήματος ΙΙΙ, του Κώδικα ΦΠΑ) πατήστε ΕΔΩ.