rbs.gr | Ηλεκτρονική τιμολόγηση και αυτόματη ενημέρωση του myDATA από τις ταμειακές μηχανές RBS ​

Search
Close this search box.

 Η RBS

Η RBS

Η RBS είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες διάθεσης ταμειακών συστημάτων και εφαρμογών λογισμικού κατάλληλων τόσο για την συναλλακτική δραστηριότητα, όσο και την λειτουργική διαχείριση των πολύ μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων λιανικής.

Όλα τα προϊόντα της RBS, σχεδιάζονται,  αναπτύσσονται και παράγονται στην Ελλάδα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της θυγατρικής της εταιρείας, ΜΑΤ Technology Α.Ε.

Στη διάρκεια της πολυετούς δραστηριότητας της Εταιρείας, τα προϊόντα της έχουν καταστεί συνώνυμα της υψηλής ποιότητας και αξιοπιστίας στη συνείδηση των χρηστών τους. Για το λόγο αυτό η RBS κατέχει σήμερα στην Ελλάδα, ηγετική θέση στον συγκεκριμένο τομέα της αγοράς.

Η Εταιρεία, έχοντας πάντα ως σταθερή πολιτική, την προώθηση του συνόλου των προϊόντων της αποκλειστικά μέσα από το πανελλαδικό δίκτυο Συνεργατών της και ακολουθώντας το στρατηγικό της σχέδιο ανάπτυξης, εξελίσσει συνεχώς τα υφιστάμενα προϊόντα της, σχεδιάζοντας παράλληλα νέα, προκειμένου να καλύψει όλο το φάσμα των απαιτήσεων της αγοράς, τόσο σε σχέση με αυξημένες λειτουργικές ανάγκες, όσο και με τις διαφορετικές οικονομικές και χειριστικές δυνατότητες της κάθε επιχείρησης, ανεξαρτήτως μεγέθους.

Από της ιδρύσεώς της, το 2006, η RBS, αξιοποιώντας την πολυετή εμπειρία των στελεχών της και διαθέτοντας αποκλειστικά ίδιους οικονομικούς και τεχνολογικούς πόρους, επενδύει στον σχεδιασμό, ανάπτυξη και διάθεση προηγμένων συστημάτων και εφαρμογών λογισμικού, αλλά και υπηρεσιών, που ενσωματώνουν τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες.

Έχοντας κυρίως λάβει σοβαρά υπόψη της ότι, δυναμικά εξελισσόμενες τεχνολογίες όπως e-commerce, e-payment, mobility και clouding, διαφοροποιούν δραστικά τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούνται οι καθημερινές συναλλαγές, προσπαθεί να ενσωματώσει και να συνδυάσει λειτουργικά τις τεχνολογίες αυτές στα συστήματά της.

Όλα τα προϊόντα της εταιρείας στοχεύουν κυρίως στην κάλυψη των αναγκών διαχείρισης όλου του εύρους λειτουργίας των πολύ μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων λιανικής. Για το λόγο αυτό, κατά τον σχεδιασμό των προϊόντων, λαμβάνεται πάντα πρόνοια, ούτως ώστε το οικονομικό τους κόστος και η χειριστική τους απλότητα, να ανταποκρίνεται στις οικονομικές αλλά και οργανωτικές δυνατότητες των συγκεκριμένων αυτών επιχειρήσεων, χωρίς ταυτόχρονα να υπολείπονται σε λειτουργική πληρότητα άλλων, υψηλού κόστους και πολυπλοκότητας συστημάτων.

 

Σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα των προϊόντων της εταιρείας, έναντι του ανταγωνισμού των, είναι η υψηλής αξιοπιστίας διαλειτουργικότητα μεταξύ των συστημάτων Hardware και Software, σε συνδυασμό με τις Cloud υπηρεσίες της, καθώς όλα αυτά αποτελούν εξολοκλήρου ίδια προϊόντα της εταιρείας από τον σχεδιασμό τους, έως και την κατασκευή τους, αλλά και τον εξαντλητικό λειτουργικό τους έλεγχο.

 

Απώτερος στόχος της Εταιρείας είναι, αφενός να προσφέρει προς τις μικρές επιχειρήσεις λιανικής, τα τεχνολογικά μέσα που θα τις βοηθήσουν να αντιμετωπίσουν επιτυχώς τις σύγχρονες μορφές διενέργειας των συναλλαγών και κυρίως να ανταπεξέλθουν στην πίεση που υφίστανται από τις μεγάλες και οργανωμένες επιχειρήσεις του κλάδου και αφετέρου να εξασφαλίσει για τους συνεργάτες της αλλά και για την ίδια, σταθερά και επαναλαμβανόμενα έσοδα

Για τους εμπορικούς της σκοπούς, η RBS έχει αναπτύξει δίκτυο συνεργατών που αριθμεί σήμερα περισσότερες από 350 επιχειρήσεις και οι οποίες καλύπτουν, με πλήρη επάρκεια, εμπορικά και τεχνικά, τις ανάγκες των πελατών της, στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας, ηπειρωτικής και νησιωτικής.

 

Παράλληλα η RBS για τις ανάγκες τεχνικής υποστήριξης των προϊόντων της, διαθέτει ένα πλήρως εξοπλισμένο και επανδρωμένο με στελέχη υψηλής κατάρτισης, τεχνικό τμήμα.

 

Πιστοποιήσεις

ISO 9001:2008

Η RBS εφαρμόζει πιστοποιημένο Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008 που καλύπτει την εμπορία, την παροχή τεχνολογικών προϊόντων και υπηρεσιών και την τεχνική υποστήριξη όλων των συστημάτων και υπηρεσιών που διαθέτει.

ISO / IEC 27001:2013

Η RBS εφαρμόζει πιστοποιημένο Σύστημα Ασφάλειας Πληροφοριών σε συμμόρφωση με το Διεθνές Πρότυπο ISO / IEC 27001:2013 που καλύπτει; Υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακίνησης & αποθήκευσης δεδομένων και φορολογικών παραστατικών τρίτων καθώς και τήρηση ψηφιακών δεδομένων αυθεντικοποίησης παραστατικών και των ψηφιακών δεδομένων τους.