Ηλεκτρονική τιμολόγηση με e-CR Invoicing

ECR INVOICING LOGO

ECR INVOICING LOGO

Αγαπητοί Συνεργάτες,

Είναι γνωστό ότι η μεγάλη πλειοψηφία των επαγγελματιών που διενεργούν κυρίως λιανικές πωλήσεις:

• Διαθέτουν και λειτουργούν για την έκδοση των φορολογικών παραστατικών πώλησης αποκλειστικά μια ταμειακή μηχανή.
• Πολλοί εξ αυτών εκδίδουν, σποραδικά ή τακτικότερα, τιμολόγια χονδρικής, τα οποία σήμερα, βάσει των νέων φορολογικών απαιτήσεων, οφείλουν να αναρτώνται σε πραγματικό χρόνο στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA και να λαμβάνουν την σήμανση MARK
• Επιθυμούν, με μικρό ετήσιο κόστος, να συνεχίσουν με τον ίδιο ακριβώς εξοπλισμό και με τον ίδιο ακριβώς τρόπο εργασίας, να συμμορφωθούν με τις νέες απαιτήσεις της Φορολογικής Αρχής, αλλά και να προσαρμοστούν με τις νέες ψηφιακές υπηρεσίες.

Λαμβανομένων υπόψιν όλων των ανωτέρω, η RBS έχει διαθέσιμο από σήμερα το πρώτο από μια σειρά τέτοιων προϊόντων, κατάλληλων για την ικανοποίηση των ως άνω αναγκών.

Αφορά την συνδρομητική υπηρεσία, το e-CR Invoicing, κατάλληλη να λειτουργήσει με όλα τα μοντέλα ταμειακών μηχανών RBS.

Η συνδρομητική υπηρεσία ηλεκτρονικής τιμολόγησης e-CR Invoicing, αξιοποιεί για την έκδοση των τιμολογίων τις ταμειακές μηχανές RBS, και ο τρόπος λειτουργίας της, είναι εξαιρετικά απλός και εύκολος καθόσον δεν διαφέρει από εκείνον με τον οποίον είναι εξοικειωμένοι έως σήμερα οι πελάτες και οι συνεργάτες της RBS.

Τι ειναι ecr inv 2

Πρόκειται για μια νέα υπηρεσία που συνδυάζει την λειτουργικότητα των ταμειακών μηχανών RBS, με αυτή της γνωστής cloud ψηφιακής πλατφόρμας “Link4All”, που επί σειρά ετών λειτουργεί στο Microsoft Azure Cloud, προσφέροντας στους χρήστες των διασυνδεδεμένων με αυτή ταμειακών μηχανών RBS, αλλά και στον υπεύθυνο για κάθε μια τέτοια επιχείρηση λογιστή, την δυνατότητα να λαμβάνουν απομακρυσμένα, άμεση και πολλαπλή ενημέρωση όλων των ταμειακών κινήσεων του καταστήματος.

Η ταμειακή μηχανή εκδίδει, απολύτως σύμφωνα με τα έως σήμερα ισχύοντα, το τιμολόγιο και μέσω αυτής της διασύνδεσης, αυτό αποστέλλεται στο Link4All, σε ατομικό λογαριασμό του χρήστη, που έχει εκ των προτέρων δημιουργηθεί και το οποίο στη συνέχεια προωθείται στο myDATA απολύτως σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από αυτό απαιτήσεις.

Η υπηρεσία e-CR Invoicing δεν επιδρά με κανένα τρόπο στην μέχρι πρότινος σύννομη λειτουργία της ταμειακής μηχανής και δεν παρακάμπτει με κανέναν απολύτως τρόπο τις σχετικές προδιαγραφές λειτουργίας της. 

Τί προσφέρει 2

Με τη χρήση της συνδρομητικής υπηρεσίας e-CR Invoicing, η επιχείρηση που χρησιμοποιεί ταμειακή μηχανή RBS αποκτά τις πιο κάτω δυνατότητες:

 • Δυνατότητα έκδοσης και άμεσης αποστολής τους στο myDATA, τριών κατηγοριών τιμολογίων (υπηρεσιών, προϊόντων & εμπορευμάτων)
 • Αποστολή του τιμολογίου σε e-mail του Πελάτη ή και του Λογιστή
 • Περιοδικές αναφορές των εκδοθέντων τιμολογίων, συγκεντρωτικά ή ανά κατηγορία
 • Επανεκτύπωση των τιμολογίων με ειδική σήμανση από την SD
 • Έκδοση και αποστολή στο ESEND τριών ειδών αποδείξεων λιανικής τιμολογίων (υπηρεσιών, προϊόντων & εμπορευμάτων)
 • Δυνατότητα εκτύπωσης αντιγράφου του τιμολογίου
 • Δυνατότητα εκτύπωσης του τιμολογίου και σε διασυνδεδεμένο με την Ταμειακή εκτυπωτή 80 mm
 • Άντληση και καταχώριση των στοιχείων του πελάτη με την πληκτρολόγηση μόνο του ΑΦΜ

 

Επιπρόσθετα, εφόσον μέσω των νέων αναμενόμενων σύντομα προδιαγραφών, επιτραπεί η έκδοση από την Ταμειακή Μηχανή, Πιστωτικών και Ακυρωτικών Τιμολογίων και Αποδείξεων, καθώς και η έκδοση συσχετιζόμενου παραστατικού είσπραξης Φόρου Διαμονής, αυτά θα προστεθούν στις ανωτέρω δυνατότητες.

Τι ειναι ecr inv plus 2

Η υπηρεσία e-CR Invoicingplus, πέραν αυτών που προσφέρονται από την βασική υπηρεσία    e-CR Invoicing προσφέρει αυξημένες δυνατότητες απομακρυσμένης παρακολούθησης και διαχείρισης του ταμειακού συστήματος της επιχείρησης.

Περισσότερα 

Πως λειτουργεί

Δείτε εδώ 

Σημαντικά 2

 • Δεν απαιτείται κανένας πρόσθετος εξοπλισμός
 • Δεν απαιτείται εκμάθηση μιας καινούριας διαδικασίας έκδοσης τιμολογίων
 • Η διαδικασία είναι απλή, εύκολη και άμεσα αξιοποιήσιμη από τον χρήστη
 • Είναι η οικονομικότερη επιλογή αναφορικά με το κόστος απόκτησης και συντήρησης 

 

Συνδρ Εμπ Πολ 2

Η διαδικασία ενεργοποίησης της υπηρεσίας προϋποθέτει την αποστολή του σχετικού αιτήματος e-CR Invoicing και την αποδοχή των όρων του.

Στην πρώτη ετήσια συνδρομή παρέχεται ένας (1) μήνας επιπλέον δωρεάν, με αποτέλεσμα με το ίδιο κόστος, η πρώτη συνδρομή να έχει διάρκεια 13 μήνες

Δυνατότητα επιστροφής της αξίας της συνδρομής εντός των πρώτων 30 ημερών

Το “Service Pack” είναι υπηρεσία τηλεφωνικής υποστήριξης και εκπαίδευσης, ετήσιας διάρκειας, την οποία προσφέρει η RBS απευθείας στους συνδρομητές του e-CR Invoicing. 

Διαθέσιμες Συνδρομές

Δείτε αναλυτικά τις συνδρομές της υπηρεσίας