Εγχειρίδια Χρήσης

H βαθιά τεχνογνωσία και η πιστοποιημένη γνώση των προϊόντων και λύσεων είναι κομβικής σημασίας για την RBS. H συνεχώς βελτιούμενη υποδομή τεχνικής υποστήριξης, η μεταφορά τεχνογνωσίας εφαρμογής σύγχρονων τεχνικών λιανικής (από θεωρία στη πράξη), το υποστηρικτικό υλικό και τα κυλιόμενα προγράμματα εκπαίδευσης, αποτελούν τους πυλώνες για μια υψηλού επιπέδου ολική υποστήριξη.
 
Αποτελεί την παρακαταθήκη για το χτίσιμο αμοιβαία επωφελών σχέσεων με πελάτες ενώ παράλληλα είναι η καρδιά της διαφοροποίησης που οδηγεί σε αυξημένη κερδοφορία & ανάπτυξη