ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ RBS S.A.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΑΡ.ΛΟΓ/ΣΜΟΥ 660 4700 71 67
ΙΒΑΝ GR 280110 6600 0000 660 4700 7167

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΑΡ.ΛΟΓ/ΣΜΟΥ 5092 046 026 098
ΙΒΑΝ GR 690 172 N092 000 509 204 602 6098

ALPHA BANK

ΑΡ.ΛΟΓ/ΣΜΟΥ 151 00 200 200 70 24
ΙΒΑΝ GR 640 140 151 015 100 200 200 7024

 

{module ΑΙΤΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ}