Αναλυτικό πρόγραμμα Σαββάτου

Πρόγραμμα εκπαίδευσης
10:00 – 10:15 Προσέλευση
10:15 – 11:30

ΕΝΟΤΗΤΑ 1

Elio PoSS: Χαρακτηριστικά και Δυνατότητες – Εγκατάσταση και Λειτουργία-Συντήρηση και Υποστήριξη-Εμπορική Πολιτική(Χαιρετάκης Νίκος Project Manager RBS)

11:30 – 11:50 Διάλειμμα – Καφές
11:50 – 13:00

ENOTHTA 2

i-Bank Simple Pay Spot: Διαδικασίες Ένταξης και Ενεργοποίησης –Λειτουργικά χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα – Εμπορική Πολιτική και Διασπορά ωφελημάτων(Αραβανής Δήμος Σύμβουλος επιχειρηματικής Στρατηγικής RBS)

13:00 – 14:00 Κοκτέιλ
14:00 – 15:00

ΕΝΟΤΗΤΑ 3

Link4All: Λειτουργικά χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα – Διαδικασία Σύνδεσης και Αξιοποίησης – Εμπορική Πολιτική(Καραδήμος Βαγγέλης Διευθυντής R&D, MAT –Αραβανής Δήμος, RBS)

15:00 – 15:45

ΕΝΟΤΗΤΑ 4

i-bank POS: Η νέα Τραπεζική προσέγγιση στην διάθεση Τραπεζικών  Τερματικών(EFTPOS) – Τρόπος διάθεσης και υποστήριξης – Εμπορική Πολιτική(Περδικάρης Μάνος Business Unit Manager, Mellon Technologies)

15:45 – 16:30 Καφές – Συζήτηση